Advanced Manufacturing Solutions

METCAL- Dây khử mùi MX-RM8E

Liên hệ

METCAL- Dây khử mùi  MX-RM8E

Mua hàng

METCAL- Tay hàn PS-HC3

Liên hệ

METCAL- Tay hàn  PS-HC3

Mua hàng

METCAL- Bộ cấp dây hàn USF-1000

Liên hệ

METCAL- Bộ cấp dây hàn USF-1000

Mua hàng

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu đen WS1

Liên hệ

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu đen WS1

Mua hàng

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu đen WS2

Liên hệ

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu đen WS2

Mua hàng

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu xanh lá cây WS2G

Liên hệ

METCAL- Giá đỡ tay hàn, màu xanh lá cây WS2G

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,8mm x 14,7mm, Dòng 700

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-136 (2.5mmx9.9mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-136 (2.5mmx9.9mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 2,5mmx9,9mm, 700Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-135 (1.8mmx9.9mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-135 (1.8mmx9.9mm,700Series)

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1 mm, Dòng 700

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-117 (5.0mmx7.6mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-117 (5.0mmx7.6mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 5.0mmx7.6mm, 700Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-090 (0.25mmx13.2mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-090 (0.25mmx13.2mm, 600Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, Dài, (∅xL) 0,25mmx13,2mm, 600Series

Mua hàng