Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series) (Trắng - Bạc)

  • STTC-145
  • METCAL

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,8mm x 14,7mm, Dòng 700

Trắng - Bạc
  • Trắng - Bạc

Sản phẩm cùng loại

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,8mm x 14,7mm, Dòng 700

Đầu hàn STTC-, SMTC-là dải đầu hàn tiêu chuẩn cho các hệ thống hàn dòng Metcal MX-500, MX-5200 và MX-5200. Tất cả các hộp mực đều có sẵn trong 3 dải nhiệt độ, sê-ri 600 trên danh nghĩa 330 ˚C, sê-ri 700 trên danh nghĩa 390 ˚C và sê-ri 800 trên danh nghĩa 450 ˚C. Nhiệt độ / sê-ri được chỉ định bằng chữ số đầu tiên sau dấu gạch ngang trong số bộ phận. ví dụ. 600-series là STTC / SMTC-0xxx, 700-series là STTC / SMTC-1xxx và 800-series là STTC / SMTC-8xxx. Metcal đề xuất dòng 700 cho phần lớn các ứng dụng. Dòng 600 cho các ứng dụng tải nhẹ hoặc nhiệt độ thấp, 800 series cho các ứng dụng đòi hỏi nhiệt độ cao và nhiệt độ cao. Có thể sử dụng với chất hàn có chì và không có chì. Metcal "SmartHeat®-Technology" tự động điều chỉnh mức công suất trong mỗi hoạt động hàn.
Sản phẩm bao gồm
Tài nguyên bổ sung
Metcal_CV-Cartridges-Catalogue_2018_US.pdf
Metcal_CV-Cartridges-Catalogue_2018_US.pdf
Metcal-Maximum-Tip-Temperature_ver-2.pdf
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.

Bình luận