Convection Rework/ Máy sửa mối hàn

Máy thổi khí nóng/ Máy khò hơi nóng HCT-910

Liên hệ

Máy thổi khí nóng/ Máy khò hơi nóng HCT-910 

Mua hàng

HCT-1000 Bộ đối lưu không khí nóng có thể lập trình

Liên hệ

HCT-1000 Bộ đối lưu không khí nóng có thể lập trình

Mua hàng

HCT2-200-21 Hệ thống thổi khí nóng kỹ thuật số, 220 V

Liên hệ

HCT2-200-21 Hệ thống thổi khí nóng kỹ thuật số, 220 V

Mua hàng

MRS-1100A Hệ thống làm lại mô-đun, nâng cao

Liên hệ

MRS-1100A
Hệ thống làm lại mô-đun, nâng cao

Mua hàng

Bộ làm nóng tiêu điểm PCT-100-11

Liên hệ

Bộ làm nóng trước tiêu điểm PCT-100-11

Mua hàng

ATH-1100A Adjustable Tool Holder

Liên hệ

ATH-1100A
Giá đỡ công cụ có thể điều chỉnh, nâng cao

Mua hàng