ATH-1100A Adjustable Tool Holder

ATH-1100A Adjustable Tool Holder (Đen-Trắng)

  • ATH-1100A
  • METCAL

Liên hệ

ATH-1100A
Giá đỡ công cụ có thể điều chỉnh, nâng cao

Đen-Trắng
  • Đen-Trắng

ATH-1100A Giá đỡ công cụ có thể điều chỉnh, nâng cao

Giá đỡ dụng cụ có thể điều chỉnh ATH-1100A được thiết kế để hoạt động với HCT-1000 hoặc như một phần của Hệ thống MRS-1100A.

Thông số kỹ thuật

Tính năng và lợi ích

Nó sử dụng Cụm đầu nâng cao có tính năng điều chỉnh trục Z 102 mm (4 "), điều chỉnh tốt 12,7 mm (1/2") trục X & Y cũng như điều chỉnh 30 ° U.

Có khóa giữ bộ phận bằng tay, dừng trục Z và cấu hình lắp để hoạt động độc lập hoặc được tích hợp như một phần của MRS-1100A.

Cứng cáp và dễ dàng gắn vào Máy gia nhiệt có thể lập trình PCT-1000 khi được tích hợp vào Hệ thống MRS

Có thể được gắn vào PCT-1000 hoặc được sử dụng như một đơn vị độc lập

ATH-1100A
Giá đỡ công cụ có thể điều chỉnh, nâng cao

Bình luận