Fume Extraction / Hút Chiết khí hàn

AC-VFX-HK75 Bộ ống 75 mm cho VFX-1000

Liên hệ

AC-VFX-HK75
Bộ ống 75 mm cho VFX-1000

Mua hàng

VFX-1000-G với Bộ lọc khí tầng sâu

Liên hệ

VFX-1000-G với Bộ lọc khí tầng sâu

Mua hàng

BVX-101 Hệ thống hút khói di động

Liên hệ

BVX-101 Hệ thống hút khói di động

Mua hàng

BVX-201-KIT Bộ lọc, Hai cánh tay linh hoạt 5 ', Pre / Hepa / Gas

Liên hệ

BVX-201-KIT Bộ lọc, Hai cánh tay linh hoạt 5 ', Pre / Hepa / Gas

Mua hàng

BVX-203 Bộ lọc cho hai trạm trước / khí tầng sâu

Liên hệ

BVX-203
Bộ lọc cho hai trạm trước / khí tầng sâu

Mua hàng

BTX-208 Bộ lọc chiết 8 trạm 100-240V 50-60HZ

Liên hệ

BTX-208
Bộ lọc  chiết xuất 8 trạm 100-240V 50-60HZ

Mua hàng