METCAL- Tay hàn PS-HC3

METCAL- Tay hàn PS-HC3 (Màu Đen)

  • PS-HC3
  • METCAL

Liên hệ

METCAL- Tay hàn  PS-HC3

Màu Đen
  • Màu Đen

METCAL- Tay hàn  PS-HC3

Sự miêu tả
Dùng cho máy hàn PS-900/PS-900 Solar 
Thông số kỹ thuật
Các tính năng và lợi ích
Sản phẩm bao gồm
Típ hàn và Mũi hàn với Sản phẩm này
Típ hàn /Mũi hàn
Tài nguyên bổ sung
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.

Bình luận