Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series) (Trắng - Bạc)

  • STTC-125
  • METCAL

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1 mm, Dòng 700

Trắng - Bạc
  • Trắng - Bạc

Sản phẩm cùng loại

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1 mm, Dòng 700

Đầu hàn STTC, SMTC-hàn là dải đầu hàn tiêu chuẩn cho các hệ thống hàn dòng Metcal MX-500, MX-5200 và MX-5200. sê-ri 390˚C và 800-sê-ri danh nghĩa 450˚C. Nhiệt độ / sê-ri được chỉ định bằng chữ số đầu tiên theo sau số hiệu của bộ phận. Eg600-sê-ri STTC / SMTC-0xxx, 700-sê-riSTTC / SMTC-1xxxand800-sê-riSTTC / SMTC-8xxx.Metcal khuyến nghị sê-ri 700 cho phần lớn các ứng dụng . 600-series cho các ứng dụng tải nhẹ hoặc nhiệt độ thấp, 800-series cho các ứng dụng nhiệt độ cao và nhiệt độ cao.

Thông số kỹ thuật
Các tính năng và lợi ích
Sản phẩm bao gồm
Tài nguyên bổ sung
Metcal_CV-Cartridges-Catalogue_2018_US.pdf
Metcal-Maximum-Tip-Temperature_ver-2.pdf
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.

Bình luận