Cartridges/Tips/ Mũi hàn/ Típ hàn

Metcal mũi hàn STTC-516 (0.5 mm x 4.8 mm, 500 Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-516 (0.5 mm x 4.8 mm, 500 Series)

Hình nón (STTC), (∅ x L) 0,5 mm x 4,8 mm, Dòng 500

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-145 (0.8mmx14.7mm,700Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,8mm x 14,7mm, Dòng 700

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-136 (2.5mmx9.9mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-136 (2.5mmx9.9mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 2,5mmx9,9mm, 700Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-135 (1.8mmx9.9mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-135 (1.8mmx9.9mm,700Series)

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-125 (1.0mmx9.1mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1 mm, Dòng 700

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-117 (5.0mmx7.6mm,700Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-117 (5.0mmx7.6mm,700Series)

Đục (STTC), (WxL) 5.0mmx7.6mm, 700Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-090 (0.25mmx13.2mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-090 (0.25mmx13.2mm, 600Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, Dài, (∅xL) 0,25mmx13,2mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-040 (0.4mmx16.0mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-040 (0.4mmx16.0mm, 600Series)

Hình nón (STTC), 30˚Bent, Hẹp, (∅xL) 0.4mmx16.0mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-036 (2.5mmx9.9mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-036 (2.5mmx9.9mm, 600Series)

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-025 (1.0mmx9.1mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-025 (1.0mmx9.1mm, 600Series)

Đục (STTC), (WxL) 1.0mmx9.1mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-022 (0.4mmx8.4mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-022 (0.4mmx8.4mm, 600Series)

Hình nón (STTC), Hẹp, (∅xL) 0,4mmx8,4mm, 600Series

Mua hàng

Metcal mũi hàn STTC-017 (5.0mmx7.6mm, 600Series)

Liên hệ

Metcal mũi hàn STTC-017 (5.0mmx7.6mm, 600Series)

Đục (STTC), (WxL) 5.0mmx7.6mm, 600Series

Mua hàng