Soldering/Desoldering/ Máy hàn thiếc

HOT

GT120-HP-T6

Liên hệ

Hệ thống hàn GT120 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt.Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn 

Mua hàng
HOT

Metcal GT120

Liên hệ

Hệ thống hàn GT120 cung cấp một sự kết hợp của công nghệ gia nhiệt cảm ứng với nhiệt độ có thể điều chỉnh.

Mua hàng

Metcal GT90-HP-T4

Liên hệ

Hệ thống hàn GT90 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn

Mua hàng

Metcal GT90

Liên hệ

Hệ thống hàn GT90 là một trạm nhiệt độ có thể điều chỉnh được sử dụng công nghệ cảm ứng làm cơ chế gia nhiệt. Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm một trạm hàn với nguồn điện bên ngoài, một bộ phận cầm tay và một chân đế để hỗ trợ nhiều ứng dụng hàn 

Mua hàng

Metcal CV-510

Liên hệ

Công nghệ SmartHeat cảm nhận tải nhiệt và cung cấp điện ngay lập tức theo yêu cầu đến mối hàn.

Mua hàng

Metcal CV-5210

Liên hệ

Công nghệ SmartHeat cảm nhận tải nhiệt và cung cấp điện ngay lập tức theo yêu cầu đến mối hàn.

Mua hàng

Metcal - Nguồn hàn CV-PS500 (40W)

Liên hệ

Metcal - Nguồn hàn CV-PS500 (40W)

Độ dày hợp chất liên kim loại rất quan trọng trong việc hình thành mối nối hàn. Xác nhận kết nối (CV) đánh giá chất lượng của mối hàn bằng cách tính toán sự hình thành hợp chất liên kim loại và cung cấp phản hồi vòng kín cho người vận hành. CV cung cấp thông tin phản hồi cho người điều khiển thông qua vòng đèn LED tích hợp trên tay cầm. Nó có rủi ro liên quan đến các biến liên quan đến hoạt động hàn và loại bỏ việc xác định thành công và thất bại của một mối hàn tốt ra khỏi tay của người vận hành. CV bổ sung cho người vận hành kỹ năng đánh giá chất lượng mối hàn bằng cách giới thiệu một phương pháp đánh giá chất lượng mối hàn khách quan. Cách tiếp cận khách quan và hệ thống này cung cấp khả năng lặp lại và một tiêu chuẩn có thể đo lường được cho quá trình hàn.

Mua hàng

Metcal - Nguồn hàn CV-PS5200 (80W)

Liên hệ

Metcal - Nguồn hàn CV-PS5200 (80W)

 

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-500s (Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-500s (Mỹ)

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc tay hàn nhíp MX-500SPT (Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc tay hàn nhíp MX-500SPT (Mỹ)

 

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-570 (Mỹ) - 40W

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-570 (Mỹ) -40W

Hệ thống MX 40W w / MX-PS500, USF-1000

Mua hàng

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5211 (02 Tay hàn, Mỹ)

Liên hệ

METCAL - Máy hàn thiếc / hàn chì MX-5211 (02 Tay hàn, Mỹ)

Mua hàng