METCAL- Chổi làm sạch đầu tip hàn AC-STC-BBRUSH

METCAL- Chổi làm sạch đầu tip hàn AC-STC-BBRUSH (Vàng-Hồng)

  • AC-STC-BBRUSH
  • METCAL

Liên hệ

METCAL- Chổi làm sạch đầu tip hàn AC-STC-BBRUSH

Vàng-Hồng
  • Vàng-Hồng

 METCAL- Chổi làm sạch đầu tip hàn AC-STC-BBRUSH

AC-STC-BBRUSH
Chổi làm sạch đầu tip hàn

Sự miêu tả
Chổi thay thế (cặp) cho chất tẩy rửa đầu hàn
Thông số kỹ thuật
Các tính năng và lợi ích
Sản phẩm bao gồm
Tài nguyên bổ sung
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.

 

Bình luận