METCAL- Bộ tay hàn và hút khói hàn MFR-UK5

METCAL- Bộ tay hàn và hút khói hàn MFR-UK5 (Màu Đen)

  • MFR-UK5
  • METCAL

Liên hệ

METCAL- Bộ tay hàn và hút khói hàn MFR-UK5

Màu Đen
  • Màu Đen

METCAL- Bộ tay hàn và hút khói hàn MFR-UK5

Sự miêu tả

Khử độc /hút khói thiếc (MFR-H5-DS) và Giá đỡ (MFR-WSDSX)

Thông số kỹ thuật

Các tính năng và lợi ích

Sản phẩm bao gồm

Bàn tay MFR-H5-DS - Mảnh 5

Chân đế làm việc MFR-WSDSX

Hộp mực và Mẹo tương thích với Sản phẩm này

Hộp mực / Mẹo

Tài nguyên bổ sung

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng cho máy hàn 

MFR-1100 và MFR-2210

Bình luận