930-MSG Súng nhỏ keo tay, 30 cc

930-MSG Súng nhỏ keo tay, 30 cc (Xanh-Đen)

  • 930-MSG
  • METCAL

Liên hệ

930-MSG Súng nhỏ keo tay, 30 cc

Xanh-Đen
  • Xanh-Đen

Sản phẩm cùng loại

930-MSG Súng nhỏ keo tay, 30 cc

Một súng phân phối nhẹ để phân phối thủ công từ ống keo / Hộp keo cho môi trường có độ nhớt thấp, trung bình và cao. Không nhỏ giọt. Nội dung giao hàng có bao gồm một ống tiêm với một pít-tông màu trắng và một bộ kim tiêm.

930-MSG Súng nhỏ keo tay, 30 cc

Một súng phân phối nhẹ để phân phối thủ công từ ống tiêm / hộp mực cho môi trường có độ nhớt thấp, trung bình và cao. Không nhỏ giọt. Nội dung giao hàng có bao gồm một ống tiêm với một pít-tông màu trắng và một bộ kim tiêm.

Bình luận